Dijkhuis

NIEUWS

Via onderstaande brief informeren wij u met een bouw-update over de stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw.

Update Nieuwbouw – 2 september 2022

Vriendelijke groet,

Jackie van Beek

Directeur-bestuurder `t Dijkhuis

Jaarmagazine 2021

Lees hier ons mooie jaarmagazine over 2021!

Visie ‘Een dorp in Bathmen’

✔ Wat wil ’t Dijkhuis uitstralen?
✔ Waar staat ’t Dijkhuis voor?
✔ Welke waarden zijn belangrijk?
U kunt het lezen in onze visie! hetdijkhuis.nl/visie

 

Een dijk van een huis

Woon-, zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis in Bathmen is een zelfstandig, kleinschalig huis waar alle inwoners met een zorg- en ondersteuningsbehoefte uit Bathmen en omgeving  welkom zijn.

De primaire doelgroepen zijn psychogeriatrische en somatische cliënten. Aan deze doelgroepen verlenen wij zorg die past bij wat zij kunnen, willen en nodig hebben. We doen voor onze circa 170 cliënten wat nodig, passend en zinvol is.

We zijn vriendelijk voor de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben maar ook voor de professional en vrijwilliger die deze zorg en ondersteuning bieden. We staan dichtbij het dorp Bathmen en de regio Salland waarin we samenwerken. En we zijn praktisch; dat wat we concreet doen om het verschil te maken door in te zetten op duurzaamheid en gebruik van technologie. Dit komt ook terug in ons renovatie- en nieuwbouwproject; het realiseren van een uitnodigend en open gebouw waar samenzijn en ontmoeten centraal staan.

’t Dijkhuis in Bathmen biedt professionele begeleiding, deskundige zorg en kwalitatief hoogwaardige diensten. We doen dat op onze eigen bevlogen, betrokken en betrouwbare wijze. Kortom: ’t Dijkhuis: een dijk van een huis!

Vrijwilliger(s) gezocht!

Stichting Woon-, Zorg-,
en Dienstencentrum ’t Dijkhuis

Gorsselseweg 2
7437BE Bathmen

0570 541 644
info@hetdijkhuis.nl

RSIN: 28.30.413

Stichting Beheer Seniorwoningen Bathmen

RSIN: 801875985

VACATURES!

Daarnaast zijn wij voortdurend, vanwege uitbreiding van de zorg, op zoek naar collega’s

  • Helpende Plus
  • Verpleegkundige
  • EVV
  • Verzorgende IG

ZZP’ers zijn ook van harte welkom om zich aan te melden!

Meer info vind je bij onze vacatures!

’t Dijkhuis en Social Media

Je kunt ons volgen via Facebook en Instagram!

Facebook: @tdijkhuisbathmen

Instagram: @dijkhuisbathmen