Dijkhuis

Achtergrondinformatie zorgprofielen

In ‘t Dijkhuis leveren we zorg en ondersteuning voor mensen die een indicatie hebben voor de zorgprofielen Verpleging en Verzorging. Dat zijn de ZP’s 4, 5, 6, 7, 8 en 10. Voor cliënten die op Banekate verblijven (wonen met intensieve zorg) geldt dat artikel 21 moet worden getoetst door het CIZ, dit in verband met de WzD (Wet zorg en Dwang). Klik hier voor meer informatie hierover.

Hieronder ziet u schematisch weergegeven welke zorg er in de verschillende pakketten geboden wordt:

Nummer Zorgprofiel Beschrijving Zorgprofiel
Sector Verpleging en Verzorging
VV 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
VV 5 VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
VV 6 VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
VV 7 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen
VV 8 VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen
VV 10 VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

 

Informatie

Wilt u meer informatie over de zorgzwaartepakketten? Raadpleeg
de volgende websites:

Algemene site van het CIZ of specifiek CIZ Client.