Dijkhuis

Achtergrondinformatie zorgprofielen

 

In ‘t Dijkhuis leveren we zorg en ondersteuning voor mensen die een indicatie hebben voor de zorgprofielen Verpleging en Verzorging. Dat zijn de ZP’s 4, 5, 6, 7, 8 en 10. Voor cliënten die op Banekate verblijven (wonen met intensieve zorg) geldt dat er ook een BOPZ-verklaring moet worden afgegeven.

 

Hieronder ziet u schematisch weergegeven welke zorg er in de verschillende pakketten geboden wordt:

 

Nummer ZorgprofielBeschrijving Zorgprofiel
Sector Verpleging en Verzorging
VV 4VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
VV 5VV Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
VV 6VV Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
VV 7VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen
VV 8VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen
VV 10VV Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg

 


Stichting Woon-, Zorg-,

En Dienstencentrum ’t Dijkhuis
Gorsselseweg 2
7437BE Bathmen

0570 541 644
info@hetdijkhuis.nl

 

Informatie

Wilt u meer informatie over de zorgzwaartepakketten? Raadpleeg
de volgende websites:

De website van het zorgkantoor.

De website van het CIZ.

CIZ Client