Dijkhuis

Blog

Wat anderen over ons zeggen

 

Wonen, werken, leren en werken als vrijwilliger: het gebeurt allemaal dagelijks in ‘t Dijkhuis, En dat levert mooie ervaringen en verhalen op. Onze cliënten, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers vertellen graag hun verhaal over ’t Dijkhuis. Laat u verrassen!

 

 

Stichting Woon-, Zorg-,
En Dienstencentrum ’t Dijkhuis
Gorsselseweg 2
7437BE Bathmen

0570 541 644
info@hetdijkhuis.nl

Blog

 • Mirjam Schreuders

  Jackie van Beek in voorwoord kwaliteitsplan 2020: Kwaliteit is verbanden leggen

  Er wordt vanaf de jaren 1980 gesproken over de aankomende veroudering van de naoorlogse geboortegolf en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Deze ‘vergrijzing’ van de samenleving wordt vaak als een vraagstuk of probleemstelling beschouwd. Inmiddels is later nu en veroudering de realiteit waartoe we ons met elkaar moeten verhouden. Gemeenschapszin, samenwerking, betrokken zijn, betrokken worden en behoud van zeggenschap zijn de begrippen die ons helpen de samenleving duurzaam hierop aan te passen.

   

  Het begrip ‘vergrijzing’ is vanwege een veelvuldig gebruik wellicht wat sleets geworden. Terwijl het een bruikbare term is om de gebeurtenissen van deze tijd en in ’t Dijkhuis te begrijpen. Door breder te kijken betekent vergrijzing namelijk meer dan toenemende zorgvragen, hogere zorgkosten, krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan passende huisvesting. Vergrijzing dwingt ons om op een creatieve en originele manier naar zorg en de organisatie daarvan te kijken. Hiermee lossen we de huidige en toekomstige vraagstukken op en de kwaliteit van de zorgverlening kan erdoor verbeterd worden.

   

  Het voorgaande betekent voor het kwaliteitsbeleid van ’t Dijkhuis dat alle actuele en toekomstige thema’s gerelateerd zijn aan een samenleving die vergrijsd is. Er wordt daarom rekening gehouden met het volgende:

  • Nieuwe maatregelen zijn nodig, passend en zinvol en gaan van vergrijzen uit
  • Organisaties bereiken hun doelen door lokaal en regionaal intensief met elkaar samen te werken en hun kennis en expertise te delen. Grenzen tussen organisaties worden beschreven in specialismen
  • Lokaal en regionaal vindt creatieve samenwerking plaats op het gebied van onder andere scholing en opleiding van (nieuwe) medewerkers, huisvesting, toepassing van technologie en de organisatie van de specialistische zorgverlening

   

  In dit kwaliteitsplan wordt een concreet overzicht gegeven van de middelen en maatregelen die in 2020 worden ingezet om de organisatie te vernieuwen en te verbeteren. Hierbij weten we dat persoonlijke aandacht een kostbaar goed is. We willen dat iedereen die in ’t Dijkhuis woont, werkt of op bezoek komt ervaart wat een van onze bewoners onlangs treffend zei: ‘ik heb het hier heel best noar mien zinne’

   

  Lees meer
 • Mirjam Schreuders

  Nieuwe blog Nathalie Steffens: Psalmverzen

  “Ik heb een vraag aan jou. Ben je bekend met psalmverzen?” Verbaasd kijk ik haar aan en zeg dat ik in een ver verleden wel katholiek ben opgevoed, maar niet precies weet wat psalmverzen zijn.

  Ze licht toe dat mevrouw Kloosterboer vandaag in de woonkamer ligt, in haar eigen bed.
  De laatste tijd laat de gezondheid mevrouw namelijk steeds meer in de steek.

  De verzorgende zegt dat mevrouw het fijn vindt als iemand haar deze verzen voorleest. Of toe zingt.

  Ik pak deze kans graag met beide handen aan en zeg dat ik de psalmverzen wel opzoek op mijn telefoon.
  Om zo meteen tijd samen door te kunnen brengen, op een intieme manier, geeft me een warm gevoel.

  Als ik de hoek omloop, zie ik haar liggen. Een kleine vrouw in een groot bed. Glimlachend kijkt ze om zich heen.

  Heldere ogen. Ze ziet er goed uit. In tegenstelling tot vorige week.
  Een wensgedachte vliegt voorbij; zou ze dan toch weer aan het opknappen zijn?

  Nadat we een poosje op onze eigen manier gekletst hebben, pak ik mijn telefoon erbij.
  Google helpt ons aan de verzen.
  Even schrik ik: dit ken ik niet, het taalgebruik is niet van deze tijd, welk vers is nu gepast, welke melodie hoort hierbij?
  Een ding is zeker: zingen wordt hem niet. Ik word al ongemakkelijk bij het idee.

  Ik gooi de rest van m’n twijfels over boord en vertrouw op de intentie.
  Vol overgave lees ik het eerst vers aan mevrouw voor.

  Het slaat aan. Mevrouw reageert met ooo’s, jaaa’s en korte zinnen.

  Als ik mijn hand zacht op haar dekbed leg, pakt ze mij vast en laat zo haar handen liggen. De onderwerpen van de verzen lopen uiteen van God, naar berusting, van leven, naar de dood.

  Heel voorzichtig praten we samen een klein beetje over de dood. Praten, op haar eigen wijze. Waar ik zo goed mogelijk bij probeer aan te sluiten, haar probeer te begrijpen, waar ik soms niet weet waarover het gaat, waar ik waarschijnlijk de plank vaak missla. Maar bovenal, waar we samen mooie momenten beleven.

  Opeens horen we een man en een vrouw, achter ons. Ze komen overduidelijk voor mevrouw. Het is familie, haar zoon en schoondochter.
  Snel maak ik plaats voor hen aan het bed.

  Van een afstand kijk ik nog even naar hen. Een liefdevol plaatje.
  Haar zoon hangt half over haar bed, lekker dicht naar haar toe.

  Ze zijn alle drie zo blij elkaar te zien. Daar kan geen psalmvers tegen op.

  Nathalie Steffens
  (ik doe vrijwilligerswerk bij ’t Dijkhuis, op de plek waar mensen met dementie wonen)

  Lees meer