Dijkhuis

Blog

Wat anderen over ons zeggen

 

Wonen, werken, leren en werken als vrijwilliger: het gebeurt allemaal dagelijks in ‘t Dijkhuis, En dat levert mooie ervaringen en verhalen op. Onze cliënten, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers vertellen graag hun verhaal over ’t Dijkhuis. Laat u verrassen!

 

 

Stichting Woon-, Zorg-,
En Dienstencentrum ’t Dijkhuis
Gorsselseweg 2
7437BE Bathmen

0570 541 644
info@hetdijkhuis.nl

Blog

 • Mirjam Schreuders

  Jackie van Beek in voorwoord kwaliteitsplan 2020: Kwaliteit is verbanden leggen

  Er wordt vanaf de jaren 1980 gesproken over de aankomende veroudering van de naoorlogse geboortegolf en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Deze ‘vergrijzing’ van de samenleving wordt vaak als een vraagstuk of probleemstelling beschouwd. Inmiddels is later nu en veroudering de realiteit waartoe we ons met elkaar moeten verhouden. Gemeenschapszin, samenwerking, betrokken zijn, betrokken worden en behoud van zeggenschap zijn de begrippen die ons helpen de samenleving duurzaam hierop aan te passen.

   

  Het begrip ‘vergrijzing’ is vanwege een veelvuldig gebruik wellicht wat sleets geworden. Terwijl het een bruikbare term is om de gebeurtenissen van deze tijd en in ’t Dijkhuis te begrijpen. Door breder te kijken betekent vergrijzing namelijk meer dan toenemende zorgvragen, hogere zorgkosten, krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan passende huisvesting. Vergrijzing dwingt ons om op een creatieve en originele manier naar zorg en de organisatie daarvan te kijken. Hiermee lossen we de huidige en toekomstige vraagstukken op en de kwaliteit van de zorgverlening kan erdoor verbeterd worden.

   

  Het voorgaande betekent voor het kwaliteitsbeleid van ’t Dijkhuis dat alle actuele en toekomstige thema’s gerelateerd zijn aan een samenleving die vergrijsd is. Er wordt daarom rekening gehouden met het volgende:

  • Nieuwe maatregelen zijn nodig, passend en zinvol en gaan van vergrijzen uit
  • Organisaties bereiken hun doelen door lokaal en regionaal intensief met elkaar samen te werken en hun kennis en expertise te delen. Grenzen tussen organisaties worden beschreven in specialismen
  • Lokaal en regionaal vindt creatieve samenwerking plaats op het gebied van onder andere scholing en opleiding van (nieuwe) medewerkers, huisvesting, toepassing van technologie en de organisatie van de specialistische zorgverlening

   

  In dit kwaliteitsplan wordt een concreet overzicht gegeven van de middelen en maatregelen die in 2020 worden ingezet om de organisatie te vernieuwen en te verbeteren. Hierbij weten we dat persoonlijke aandacht een kostbaar goed is. We willen dat iedereen die in ’t Dijkhuis woont, werkt of op bezoek komt ervaart wat een van onze bewoners onlangs treffend zei: ‘ik heb het hier heel best noar mien zinne’

   

  Lees meer
 • Mirjam Schreuders

  Vacature: word jij onze gastvrije en enthousiaste collega Wonen & Welzijn?

  Na een proef van een jaar is besloten om het team Wonen met Zorg uit te breiden met enkele enthousiaste en gastvrije

  Medewerkers Wonen & Welzijn (15-20 uur per week)

  Wat ga je doen?

  Je slaat een brug tussen het Wonen & Welzijn van onze bewoners door individuele aandacht te bieden. Je gaat onder verantwoordelijkheid van de teamcoördinator Wonen met Zorg aan de slag als gastvrouw of gastheer voor bewoners, familie of andere betrokkenen. Hierbij kun je denken aan:

  • Ondersteunen bij eten en drinken
  • Ondersteunen bij individuele of gezamenlijke activiteiten
  • Het vervoeren van de bewoners binnen ’t Dijkhuis
  • Zorgen voor orde en netheid op de afdeling en op de appartementen van bewoners

  Wat verwachten wij van jou?

  Wij verwachten dat je:

  • Binding voelt met de doelgroep van de afdeling Wonen met Zorg
  • Dienstverlenend en gastvrij bent
  • Flexibel inzetbaar bent tussen het tijdsbestek van 8:00 tot 13.30 uur
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt overhandigen

  Dienstverband

  Het betreft een tijdelijk dienstverband voor één jaar met uitzicht op verlenging of vaste aanstelling. De contractomvang is 15-20 uur per week. Het salaris is volgens CAO VVT, indeling in functiegroep 15.

  Inlichtingen en sollicitatie

  Graag ontvangen we jouw brief en CV uiterlijk 19 februari 2020 per mail: a.toorneman@hetdijkhuis.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Annemarie Toorneman, teamcoördinator Wonen met Zorg. Ze is te bereiken via telefoonnummer: 0570-541644 of via bovenstaand emailadres. De gesprekken zijn gepland op donderdagmiddag 27 februari.

  Bekijk de volledige vacature in deze pdf: Vacature medewerker Wonen en Welzijn

  Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid geven wij voorrang aan interne kandidaten. Plaatsingsdatum: 4  februari 2020.

   

  Lees meer