Dijkhuis

ONZE ORGANISATIE

Woon-, zorg- en dienstencentrum ‘t Dijkhuis Bathmen is een zelfstandige, kleinschalige organisatie die bestaat uit twee stichtingen: de Stichting Woon,- Zorg en dienstencentrum ’t Dijkhuis en Stichting Beheer Seniorenwoningen Bathmen (SBSB).

Het bestuur van Woon-, zorg- en dienstencentrum ‘t Dijkhuis heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder functie wordt ingevuld door mevrouw Jackie van Beek. De Raad van Toezicht bestaat uit:

mw. J. Lozeman, voorzitter
dhr. E. den Besten, lid
dhr. S. Herbold, lid
dhr. E. de Jong, lid
Mw. A. Schemmekes-Bultman, lid

Heeft u een vraag aan één van de leden van de Raad van Toezicht of wilt u iets kwijt? Stuur dan een mail naar rvt@hetdijkhuis.nl

Hier kunt u de toezichtvisie van de Raad van Toezicht (vastgesteld 21-4-2020) bekijken.

ONS TEAM

Met een team van 160 medewerkers maken wij het de cliënten zo aangenaam mogelijk. We vullen elkaar aan, werken samen en zorgen ervoor dat we bijblijven met alle ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. Samen op een prettige, informele en deskundige manier zorgen voor een thuis voor alle cliënten: dat is waar we voor staan! We doen ons werk vanuit de kernwaarden van ’t Dijkhuis:

Rationeel: we doen wat nodig is
Adequaat: we doen wat passend is
No-nonsense: we doen wat zinvol is

Jackie van Beek, directeur.

KWALITEIT

Om voor iedereen inzichtelijk te maken hoe we aan kwaliteit werken, schrijven we jaarlijks een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag (jaarmagazine). We voldoen aan de Wet Zorg en Dwang en vullen die op onze eigen wijze in. U kunt het actuele kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag hieronder downloaden.

In juli 2019 heeft de IGJ ’t Dijkhuis bezocht en (positief) beoordeeld op belangrijke kwaliteitsgerichte thema’s. U kunt het rapport hieronder downloaden.

Heeft u een vraag over ons kwaliteitsbeleid? Stuur een mail naar Yvonne Moonen. Zij is onze kwaliteitsmedewerker en beantwoordt graag uw vragen.

CLIENTENRAAD

De wensen van de cliënten, daar draait het in ‘t Dijkhuis dagelijks om. We staan in nauw contact met de cliënten en luisteren naar hun ideeën en wensen om hun thuis steeds te verbeteren en nog aangenamer te maken.  Onze cliëntenraad heeft hierin een belangrijke rol. Regelmatig bespreken zij samen met de directie de actuele zaken, denken mee met beleidszaken en geven aan wat er anders of beter kan.

De cliëntenraad bestaat uit 5 personen. Ze wonen niet allemaal in ‘t Dijkhuis, maar zijn wel allemaal nauw betrokken bij ‘t Dijkhuis. Zij hebben bijvoorbeeld een partner die er woont of die gebruik maakt van een van onze diensten.

Heeft u een suggestie of wilt u om een andere reden in contact met hen komen ? Stuur dan een mail naar: clientenraad@hetdijkhuis.nl

Onze cliënten vertellen u graag hoe zij het wonen in ‘t Dijkhuis ervaren. U leest het ook in het cliënten(tevredenheids)onderzoek of op ZorgkaartNederland via deze link. Wilt u ook uw mening geven via ZorgkaartNederland? Hieronder vindt u een handleiding hoe u dat kunt doen.

KLACHTENREGELING EN VERTROUWENSPERSOON

Een hoge kwaliteit van wonen, zorg en onze dienstverlening is voor ons erg belangrijk. Het team van ‘t Dijkhuis spant zich iedere dag weer in om dit te bereiken. De cliënten waarderen dit enorm, maar ook bij ons gaat er wel eens iets mis of zijn er zaken voor verbetering vatbaar.

Heeft u suggesties voor verbeteringen of wilt u laten weten dat er in uw ogen iets niet goed gegaan is? Wij horen het graag! Want van een klacht kunnen we leren. En worden we beter! Daar hebben al onze cliënten profijt van. Wilt u weten hoe u een klacht kunt indienen? Download hieronder onze Klachtenregeling.

Heeft u behoefte aan een gesprek met een onafhankelijke persoon over onze zorg en/of dienstverlening? Neem dan contact op met één van onze cliëntvertrouwenspersonen. Voor cliënten van de afdeling Wonen met Zorg is dat dhr. H. Kragt. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0570-542080.

Voor cliënten van de afdeling Banekate is dat mevr. J. Maas. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 06-82646348.

Uiteraard blijft alles wat u met hen bespreekt vertrouwelijk, tenzij u wilt dat zij de informatie met ons delen.

Vertrouwenspersoon voor medewerkers

Medewerkers ervaren veiligheid en  vertrouwen en door de korte lijnen kunnen zij met alle vragen of situaties terecht bij de teamcoördinator, de directeur of bij de P&O-adviseur. Dit willen we ook graag zo houden.  Toch kan het voor ingewikkelde situaties erg prettig zijn als er een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar is.

Onze medewerkers kunnen met alle vragen en problemen terecht bij de heer G. Dijkstra. Hij is bereikbaar via 06-55 18 33 68. Medewerkers kunnen met hem in alle openheid spreken. Met de informatie wordt gegarandeerd vertrouwelijk omgegaan, tenzij een medewerker wil dat hij dat met ons deelt.

INFORMATIE VOOR DE PERS

Regelmatig verschijnen er artikelen over ‘t Dijkhuis in de lokale en regionale media. Dat vinden we een goede zaak. We vertellen graag ons verhaal, want het is een goed verhaal over fijn wonen en werken. Ook al gaan er zaken minder goed, we schromen niet om uit te leggen wat we er dan aan doen om dat in de toekomst te voorkomen.

Bent u journalist en heeft u een vraag over onze organisatie of over de zorg in het algemeen? Neem contact op met Jackie van Beek, directeur bestuurder van ‘t Dijkhuis. U kunt haar via ons algemene telefoonnummer bereiken: 0570 – 54 16 44

Corporate Brochure

Meer informatie over ’t Dijkhuis vindt u in onze Corporate brochure

Publicatieplicht ANBI

Download hier het formulier Publicatieplicht ANBI 2021.

Kwaliteitsplan

U vindt hier het kwaliteitsplan 2022.

 

Wet AVG

U vindt hier het informatieprotocol ‘Privacy & Bescherming Persoonsgegevens’.

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

Via deze link kunt u het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording opvragen en inzien.

Cliënten(tevredenheids)onderzoek

U vindt hier het cliënten(tevredenheids)onderzoek van cliënten die wonen in ’t Dijkhuis.

U vindt hier het cliënten(tevredenheids)onderzoek van naasten van cliënten.

U vindt hier de instructie hoe u uw mening over ’t Dijkhuis kunt geven via ZorgkaartNederland.

Klachtenregeling

U vindt hier de klachtenregeling.

U vindt hier de jaarbrief van Adviespunt Zorgbelang m.b.t. terugkoppeling cliëntenvertrouwenswerk Wet zorg en dwang 2021

Klik hier voor de folder van Adviespunt Zorgbelang – Clientvertrouwenspersoon

IGJ rapport

U vindt hier het IGJ rapport van het bezoek op 10 juli 2019.

Jaarmagazine – Kwaliteitsverslag

U vindt hier het jaarmagazine/kwaliteitsverslag over 2021.