Dijkhuis

dit is ‘t dijkhuis

hier staan we voor

 

Woon-, zorg- en dienstencentrum ‘t Dijkhuis in Bathmen is een zelfstandig, kleinschalig huis waar alle inwoners uit Bathmen en omgeving welkom zijn. Of u nu een appartement wilt huren waarin u zelfstandig woont of wilt wonen in het huis zelf en (intensieve) zorg nodig heeft: wij bieden het.

 

Vanuit het centraal in Bathmen gelegen huis zorgen wij ervoor dat u prettig kunt wonen. We luisteren naar uw wensen en maken die zoveel mogelijk waar. Ons team staat dagelijks voor u klaar en doet voor u wat nodig en zinvol is. En wat bij u past.  Want dit zijn onze kernwaarden:

 

Rationeel | we doen wat nodig is; 

Adequaat | we doen wat passend is; 

No-nonsense | we doen wat zinvol is.

 

‘t Dijkhuis in Bathmen biedt u professionele begeleiding, deskundige zorg en kwalitatief hoogwaardige diensten. We doen dat op onze eigen bevlogen, betrokken en betrouwbare  wijze. Kortom: ‘t Dijkhuis: een dijk van een huis!

Stichting Woon-, Zorg-,
en Dienstencentrum ’t Dijkhuis
Gorsselseweg 2
7437BE Bathmen

0570 541 644
info@hetdijkhuis.nl

Visiedocument

U vindt hier het visiedocument

Corporate Brochure

Meer informatie over ’t Dijkhuis vindt u in onze Corporate brochure

Wet AVG

U vindt hier het informatieprotocol ‘Privacy & Bescherming Persoonsgegevens’.

dit is ‘t dijkhuis

onze organisatie

Woon-, zorg- en dienstencentrum ‘t Dijkhuis Bathmen is een zelfstandige, kleinschalige organisatie die bestaat uit twee stichtingen: de Stichting Woon,- Zorg en dienstencentrum ’t Dijkhuis en Stichting Beheer Seniorenwoningen Bathmen (SBSB).

Het bestuur van Woon-, zorg- en dienstencentrum ‘t Dijkhuis heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder functie wordt ingevuld door mevrouw Jackie van Beek. De Raad van Toezicht bestaat uit:

mw. J. Lozeman, voorzitter
dhr. E. den Besten, lid
dhr. S. Herbold, lid
dhr. E. de Jong, lid
Mw. A. Schemmekes-Bultman, lid

 

Heeft u een vraag aan één van de leden van de Raad van Toezicht of wilt u iets kwijt? Stuur dan een mail naar rvt@hetdijkhuis.nl

De directie wordt ondersteund door een managementteam met daarin drie teamcoördinatoren. Het totale team bestaat uit 130 medewerkers.  Met dit team zorgen we er dagelijks voor dat de cliënten fijn kunnen wonen in een prettige omgeving.

Jackie van Beek, directeur.

dit is ‘t dijkhuis

samenstelling team

 

Met een team van 135 medewerkers maken wij het de cliënten zo aangenaam mogelijk. We vullen elkaar aan, werken samen en zorgen ervoor dat we bijblijven met alle ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. Samen op een prettige, informele en deskundige manier zorgen voor een thuis voor alle cliënten: dat is waar we voor staan! We doen ons werk vanuit de kernwaarden van ’t Dijkhuis:

 

Rationeel: we doen wat nodig is
Adequaat: we doen wat passend is
No-nonsense: we doen wat zinvol is

 

Ons team vertelt graag hoe zij het werken bij ‘t Dijkhuis ervaren. U kunt dit ook lezen in het medewerkers(tevredenheids)onderzoek. Download de samenvatting via de link hiernaast.

 

 

 


Downloads

U vindt hier de samenstelling van ons team.

Samenvatting medewerkers(tevredenheids)onderzoek

dit is ‘t dijkhuis

cliëntenraad

 

De wensen van de cliënten, daar draait het in ‘t Dijkhuis dagelijks om. We staan in nauw contact met de cliënten en luisteren naar hun ideeën en wensen om hun thuis steeds te verbeteren en nog aangenamer te maken.  Onze cliëntenraad heeft hierin een belangrijke rol. Regelmatig bespreken zij samen met de directie de actuele zaken, denken mee met beleidszaken en geven aan wat er anders of beter kan.

 

De cliëntenraad bestaat uit 5 personen. Ze wonen niet allemaal in ‘t Dijkhuis, maar zijn wel allemaal nauw betrokken bij ‘t Dijkhuis. Zij hebben bijvoorbeeld een partner die er woont of die gebruik maakt van een van onze diensten.

 

Heeft u een suggestie of wilt u om een andere reden in contact met hen komen ? Stuur dan een mail naar: clientenraad@hetdijkhuis.nl

 

Onze cliënten vertellen u graag hoe zij het wonen in ‘t Dijkhuis ervaren. U leest het ook in het cliënten(tevredenheids)onderzoek.

Downloads

U vindt hier het cliënten(tevredenheids)onderzoek van cliënten die wonen in ’t Dijkhuis.

U vindt hier het cliënten(tevredenheids)onderzoek van naasten van cliënten.

dit is ‘t dijkhuis

kwaliteit

 

Kwaliteit is een belangrijk speerpunt van onze organisatie. We werken dagelijks aan kwalitatief hoogwaardige zorg en dienstverlening. Dat zeggen we niet alleen, we brengen het ook in de praktijk. Vertrekpunt daarbij is het centraal stellen van de cliënt als mens. We leggen in ons kwaliteitsbeleid de nadruk op samen leren en verbeteren.

 

Om voor iedereen inzichtelijk te maken hoe we aan kwaliteit werken, schrijven we jaarlijks een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag. We voldoen aan de wet BOPZ en vullen die op onze eigen wijze in. U kunt het actuele kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag downloaden via de link hiernaast.

 

Heeft u een vraag over ons kwaliteitsbeleid? Stuur een mail naar Yvonne Moonen. Zij is onze kwaliteitsmedewerker en beantwoordt graag uw vragen.

Downloads

Lees het Kwaliteitsplan 2019: Kwaliteitsplan 2019 LR.

Downloads

U vindt hier het kwaliteitsverslag over 2018.

Yvonne Moonen-Roelofsen
Kwaliteitsfunctionaris
0570 541 644
y.moonen@hetdijkhuis.nl

dit is ‘t dijkhuis

klachtenregeling

 

Een hoge kwaliteit van wonen, zorg en onze dienstverlening is voor ons erg belangrijk. Het team van ‘t Dijkhuis spant zich iedere dag weer in om dit te bereiken. De cliënten waarderen dit enorm, maar ook bij ons gaat er wel eens iets mis of zijn er zaken voor verbetering vatbaar.

 

Heeft u suggesties voor verbeteringen of wilt u laten weten dat er in uw ogen iets niet goed gegaan is? Wij horen het graag! Want van een klacht kunnen we leren. En worden we beter! Daar hebben al onze cliënten profijt van. Wilt u weten hoe u een klacht kunt indienen? Download hiernaast onze Klachtenregeling.

 

Heeft u behoefte aan een gesprek met een onafhankelijke persoon over onze zorg en/of dienstverlening? Neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon. Dat is de heer H. Kragt. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0570-542080 en gaat graag een gesprek met u aan. Uiteraard blijft alles wat u met hem bespreekt vertrouwelijk, tenzij u wilt dat hij de informatie met ons deelt.

Downloads

U vindt hier de klachtenregeling.

dit is ‘t dijkhuis

vertrouwenspersoon

 

Medewerkers ervaren veiligheid en  vertrouwen en door de korte lijnen kunnen zij met alle vragen of situaties terecht bij de teamcoördinator, de directeur of bij de P&O-adviseur. Dit willen we ook graag zo houden.  Toch kan het voor ingewikkelde situaties erg prettig zijn als er een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar is.

 

Onze medewerkers kunnen met alle vragen en problemen terecht bij de heer G. Dijkstra. Hij is bereikbaar via 06-55 18 33 68. Medewerkers kunnen met hem in alle openheid spreken. Met de informatie wordt gegarandeerd vertrouwelijk omgegaan, tenzij een medewerker wil dat hij dat met ons deelt.

dit is ‘t dijkhuis

jaarverslag

 

Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Iedereen die interesse heeft in onze organisatie kan in ons jaarverslag lezen welke activiteiten zijn ondernomen om onze zorg en dienstverlening zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren. Hiernaast zijn de jaarverslagen te downloaden.

dit is ‘t dijkhuis

persinformatie

 

Regelmatig verschijnen er artikelen over ‘t Dijkhuis in de lokale en regionale media. Dat vinden we een goede zaak. We vertellen graag ons verhaal, want het is een goed verhaal over fijn wonen en werken. Ook al gaan er zaken minder goed, we schromen niet om uit te leggen wat we er dan aan doen om dat in de toekomst te voorkomen.

 

Bent u journalist en heeft u een vraag over onze organisatie of over de zorg in het algemeen? Neem contact op met Jackie van Beek, directeur bestuurder van ‘t Dijkhuis. U kunt haar via ons algemene telefoonnummer bereiken: 0570 – 54 16 44
Downloads

Foto’s voor de pers.