Dijkhuis

dit is ‘t dijkhuis

hier staan we voor

Woon-, zorg- en dienstencentrum ‘t Dijkhuis in Bathmen is een zelfstandig, kleinschalig huis waar alle inwoners uit Bathmen en omgeving welkom zijn. Of u nu een appartement wilt huren waarin u zelfstandig woont of wilt wonen in het huis zelf en (intensieve) zorg nodig heeft: wij bieden het.

 

Vanuit het centraal in Bathmen gelegen huis zorgen wij ervoor dat u prettig kunt wonen. We luisteren naar uw wensen en maken die zoveel mogelijk waar. Ons team staat dagelijks voor u klaar en doet voor u wat nodig en zinvol is. En wat bij u past.  Want dit zijn onze kernwaarden:

 

Rationeel | we doen wat nodig is; 

Adequaat | we doen wat passend is; 

No-nonsense | we doen wat zinvol is.

 

‘t Dijkhuis in Bathmen biedt u professionele begeleiding, deskundige zorg en kwalitatief hoogwaardige diensten. We doen dat op onze eigen bevlogen, betrokken en betrouwbare  wijze. Kortom: ‘t Dijkhuis: een dijk van een huis!

Stichting Woon-, Zorg-,
en Dienstencentrum ’t Dijkhuis
Gorsselseweg 2
7437BE Bathmen

0570 541 644
info@hetdijkhuis.nl

Visiedocument

U vindt hier het visiedocument

Corporate Brochure

Meer informatie over ’t Dijkhuis vindt u in onze Corporate brochure

Wet AVG

U vindt hier het informatieprotocol ‘Privacy & Bescherming Persoonsgegevens’.

dit is ‘t dijkhuis

onze organisatie

Woon-, zorg- en dienstencentrum ‘t Dijkhuis Bathmen is een zelfstandige, kleinschalige organisatie die bestaat uit twee stichtingen: de Stichting Woon,- Zorg en dienstencentrum ’t Dijkhuis en Stichting Beheer Seniorenwoningen Bathmen (SBSB).

 

Het bestuur van Woon-, zorg- en dienstencentrum ‘t Dijkhuis heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder functie wordt ingevuld door mevrouw Jackie van Beek. De Raad van Toezicht bestaat uit:

 

mw. J. Lozeman, voorzitter
dhr. E. den Besten, lid
dhr. S. Herbold, lid
dhr. E. de Jong, lid
Mw. A. Schemmekes-Bultman, lid

 

Heeft u een vraag aan één van de leden van de Raad van Toezicht of wilt u iets kwijt? Stuur dan een mail naar rvt@hetdijkhuis.nl

Hier kunt u de toezichtvisie van de Raad van Toezicht (vastgesteld 21-4-2020) bekijken.

De directie wordt ondersteund door een managementteam met daarin drie teamcoördinatoren. Het totale team bestaat uit 130 medewerkers.  Met dit team zorgen we er dagelijks voor dat de cliënten fijn kunnen wonen in een prettige omgeving.

Jackie van Beek, directeur.

dit is ‘t dijkhuis

samenstelling team

Met een team van 135 medewerkers maken wij het de cliënten zo aangenaam mogelijk. We vullen elkaar aan, werken samen en zorgen ervoor dat we bijblijven met alle ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn. Samen op een prettige, informele en deskundige manier zorgen voor een thuis voor alle cliënten: dat is waar we voor staan! We doen ons werk vanuit de kernwaarden van ’t Dijkhuis:

 

Rationeel: we doen wat nodig is
Adequaat: we doen wat passend is
No-nonsense: we doen wat zinvol is

 

Ons team vertelt graag hoe zij het werken bij ‘t Dijkhuis ervaren. U kunt dit ook lezen in het medewerkers(tevredenheids)onderzoek. Download de samenvatting via de link hiernaast.


Downloads

U vindt hier de samenstelling van ons team.

dit is ‘t dijkhuis

cliëntenraad

De wensen van de cliënten, daar draait het in ‘t Dijkhuis dagelijks om. We staan in nauw contact met de cliënten en luisteren naar hun ideeën en wensen om hun thuis steeds te verbeteren en nog aangenamer te maken.  Onze cliëntenraad heeft hierin een belangrijke rol. Regelmatig bespreken zij samen met de directie de actuele zaken, denken mee met beleidszaken en geven aan wat er anders of beter kan.

 

De cliëntenraad bestaat uit 5 personen. Ze wonen niet allemaal in ‘t Dijkhuis, maar zijn wel allemaal nauw betrokken bij ‘t Dijkhuis. Zij hebben bijvoorbeeld een partner die er woont of die gebruik maakt van een van onze diensten.

 

Heeft u een suggestie of wilt u om een andere reden in contact met hen komen ? Stuur dan een mail naar: clientenraad@hetdijkhuis.nl

 

Onze cliënten vertellen u graag hoe zij het wonen in ‘t Dijkhuis ervaren. U leest het ook in het cliënten(tevredenheids)onderzoek of op ZorgkaartNederland via deze link. Wilt u ook uw mening geven via ZorgkaartNederland? Hiernaast vindt u een handleiding hoe u dat kunt doen.

Downloads

U vindt hier het cliënten(tevredenheids)onderzoek van cliënten die wonen in ’t Dijkhuis.

U vindt hier het cliënten(tevredenheids)onderzoek van naasten van cliënten.

U vindt hier de instructie hoe u uw mening over ’t Dijkhuis kunt geven via ZorgkaartNederland.

dit is ‘t dijkhuis

kwaliteit

Kwaliteit is een belangrijk speerpunt van onze organisatie. We werken dagelijks aan kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Dat zeggen we niet alleen, we brengen het ook in de praktijk. Vertrekpunt daarbij is het centraal stellen van de cliënt als mens. Daarnaast leggen we in ons kwaliteitsbeleid de nadruk op samen leren en verbeteren.

 

Om voor iedereen inzichtelijk te maken hoe we aan kwaliteit werken, schrijven we jaarlijks een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag (jaarmagazine). We voldoen aan de wet BOPZ, bereiden ons voor op de Wet Zorg en Dwang en vullen die op onze eigen wijze in. U kunt het actuele kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag downloaden via de link hiernaast.

 

In juli 2019 heeft de IGJ ’t Dijkhuis bezocht en (positief) beoordeeld op belangrijke kwaliteitsgerichte thema’s. U kunt het rapport downloaden via de link hiernaast.

 

Heeft u een vraag over ons kwaliteitsbeleid? Stuur een mail naar Yvonne Moonen. Zij is onze kwaliteitsmedewerker en beantwoordt graag uw vragen.

Downloads

U vindt hier het kwaliteitsplan voor 2021.

Downloads

U vindt hier het jaarmagazine/kwaliteitsverslag over 2020.

Downloads

U vindt hier het IGJ rapport van het bezoek op 10 juli 2019.

dit is ‘t dijkhuis

klachtenregeling & vertrouwenspersonen voor cliënten

Een hoge kwaliteit van wonen, zorg en onze dienstverlening is voor ons erg belangrijk. Het team van ‘t Dijkhuis spant zich iedere dag weer in om dit te bereiken. De cliënten waarderen dit enorm, maar ook bij ons gaat er wel eens iets mis of zijn er zaken voor verbetering vatbaar.

Heeft u suggesties voor verbeteringen of wilt u laten weten dat er in uw ogen iets niet goed gegaan is? Wij horen het graag! Want van een klacht kunnen we leren. En worden we beter! Daar hebben al onze cliënten profijt van. Wilt u weten hoe u een klacht kunt indienen? Download hiernaast onze Klachtenregeling.

Heeft u behoefte aan een gesprek met een onafhankelijke persoon over onze zorg en/of dienstverlening? Neem dan contact op met één van onze cliëntvertrouwenspersonen. Voor cliënten van de afdeling Wonen met Zorg is dat dhr. H. Kragt. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0570-542080 en gaat graag een gesprek met u aan.

Voor cliënten van de afdeling Banekate is er momenteel een vacature. U kunt tijdelijk contact opnemen via het telefoonnummer 088-9294099 van het adviespunt Zorgbelang. Lees hier meer over Zorgbelang.

Uiteraard blijft alles wat u met hen bespreekt vertrouwelijk, tenzij u wilt dat zij de informatie met ons delen.

 

vertrouwenspersoon voor medewerkers

Medewerkers ervaren veiligheid en  vertrouwen en door de korte lijnen kunnen zij met alle vragen of situaties terecht bij de teamcoördinator, de directeur of bij de P&O-adviseur. Dit willen we ook graag zo houden.  Toch kan het voor ingewikkelde situaties erg prettig zijn als er een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar is.

 

Onze medewerkers kunnen met alle vragen en problemen terecht bij de heer G. Dijkstra. Hij is bereikbaar via 06-55 18 33 68. Medewerkers kunnen met hem in alle openheid spreken. Met de informatie wordt gegarandeerd vertrouwelijk omgegaan, tenzij een medewerker wil dat hij dat met ons deelt.

Downloads

U vindt hier de klachtenregeling.

dit is ‘t dijkhuis

jaarverslag

 

Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Iedereen die interesse heeft in onze organisatie kan in ons jaarverslag lezen welke activiteiten zijn ondernomen om onze zorg en dienstverlening zo goed mogelijk te organiseren en uit te voeren. Hiernaast zijn de jaarverslagen te downloaden.

dit is ‘t dijkhuis

persinformatie

 

Regelmatig verschijnen er artikelen over ‘t Dijkhuis in de lokale en regionale media. Dat vinden we een goede zaak. We vertellen graag ons verhaal, want het is een goed verhaal over fijn wonen en werken. Ook al gaan er zaken minder goed, we schromen niet om uit te leggen wat we er dan aan doen om dat in de toekomst te voorkomen.

 

Bent u journalist en heeft u een vraag over onze organisatie of over de zorg in het algemeen? Neem contact op met Jackie van Beek, directeur bestuurder van ‘t Dijkhuis. U kunt haar via ons algemene telefoonnummer bereiken: 0570 – 54 16 44
Downloads

Foto’s voor de pers.