Dijkhuis

Sollicitatieformulier

Dit sollicitatieformulier wordt ingevuld in verband met:

Persoonlijke gegevens

Functie

Motivatie

Competenties

Softwarekennis

Vul bij onderstaande software in hoe uw kennis en vaardigheid is (goed/voldoende/matig/slecht).

Opleidingen

Werkervaring

Nevenfuncties

Vervult u op dit moment nog andere functies dan uw huidige hoofdwerkzaamheden?
Ja, namelijk:

Stage

Alleen in te vullen als u stage wilt lopen bij ’t dijkhuis.

Door het verzenden van dit formulier bevestigt u dat u het naar waarheid heeft ingevuld.