Dijkhuis

’t Dijkhuis 2025

’t Dijkhuis gaat van start met een meerjarenplan waarin wordt gebouwd aan een bloeiende woongemeenschap die meer licht, lucht en ruimte biedt voor haar bewoners. Daarnaast is een goede verbinding met het dorp belangrijk; ’t Dijkhuis wil onderdeel van de samenleving in het dorp zijn en haar bewoners moeten zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in Bathmen. Daarom komt het toekomstige restaurant aan de kant van de Kerkdijk, vlakbij de Brink. Dit restaurant wordt een belangrijke ontmoetingsplek, ook voor de inwoners van Bathmen. Alle gebouwen van ’t Dijkhuis worden door middel van een loopbrug met de ontmoetingsplek verbonden. De verbinding is ook te vinden in de tuinen van elk gebouwdeel. Deze zullen openbaar toegankelijk zijn waarmee inwoners van Bathmen door de tuinen van ’t Dijkhuis naar de Brink kunnen wandelen.