Dijkhuis

’t Dijkhuis 2025

Eerste graafwerkzaamheden

In het kader van de nieuwbouw van Woon-, zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis, willen wij u meedelen dat er van 27 juni t/m 22 juli door verschillende partijen graafwerkzaamheden zullen plaatsvinden rondom ’t Dijkhuis.  Daarnaast wordt z.s.m. de fietsenstalling weggehaald. Dit is noodzakelijk voor de ontmanteling van de trafo achter `t Dijkhuis. `t Dijkhuis is aan de achterzijde maar zeer beperkt bereikbaar en er kan niet meer geparkeerd worden in deze periode. De hoofdingang is ook beperkt toegankelijk, behalve voor hulpdiensten.

Nieuwbouw Woon-, zorg en dienstencentrum ’t Dijkhuis

’t Dijkhuis gaat van start met een meerjarenplan waarin wordt gebouwd aan een bloeiende woongemeenschap die meer licht, lucht en ruimte biedt voor haar bewoners. Daarnaast is een goede verbinding met het dorp belangrijk; ’t Dijkhuis wil onderdeel van de samenleving in het dorp zijn en haar bewoners moeten zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in Bathmen. Daarom komt het toekomstige restaurant aan de kant van de Kerkdijk, vlakbij de Brink. Dit restaurant wordt een belangrijke ontmoetingsplek, ook voor de inwoners van Bathmen. Alle gebouwen van ’t Dijkhuis worden door middel van een loopbrug met de ontmoetingsplek verbonden. De verbinding is ook te vinden in de tuinen van elk gebouwdeel. Deze zullen openbaar toegankelijk zijn waarmee inwoners van Bathmen door de tuinen van ’t Dijkhuis naar de Brink kunnen wandelen.