Dijkhuis

’t Dijkhuis 2025

Bouw Update (week 46)

𝔹𝕠𝕦𝕨 𝕌𝕡𝕕𝕒𝕥𝕖 🛠

Er is beton gestort op de eerste verdiepingsvloer en inmiddels staan er ook kalkzandstenen klaar om te beginnen met de wanden van de eerste verdieping.

Bouw Update (week 45)

𝔹𝕠𝕦𝕨 𝕌𝕡𝕕𝕒𝕥𝕖 🛠 

Op de eerste verdiepingsvloer worden de leidingen gelegd voor water en elektra, daarna volgt de wapening voor de opbouw van de eerste verdieping. 

Bouw Update (week 44)

𝔹𝕠𝕦𝕨 𝕌𝕡𝕕𝕒𝕥𝕖 🛠 

De eerste verdiepingsplaten zijn gelegd!  

Bouw Update (week 43)

𝔹𝕠𝕦𝕨 𝕌𝕡𝕕𝕒𝕥𝕖 🛠

Deze week zijn de eerste kalk-zandstenen gebracht en worden deze ook als muren geplaatst. De contouren worden zichtbaar!

Bouw Update (week 42)

𝔹𝕠𝕦𝕨 𝕌𝕡𝕕𝕒𝕥𝕖 🛠

✔ Leggen van afvoeren

✔ Buizen voor de nutsvoorzieningen

✔ Vloerplaten

Bouw Update (week 41)

𝔹𝕠𝕦𝕨 𝕌𝕡𝕕𝕒𝕥𝕖 🛠

Met ingang van vandaag gaan wij wekelijks een update geven van de (ver)bouwvorderingen!

De afgelopen weken is er al druk gewerkt:

✔ Voorbereiding van de bouwplaats

✔ Voorbereiding van de fundering(en)

✔ Leidingen leggen voor nutskabels

✔ Leggen van afvoeren

Start inrichting bouwplaats

In het kader van de nieuwbouw van Woon-, zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis en Stichting Beheer Seniorwoningen Bathmen wordt er vanaf maandag 5 september 2022 een start gemaakt wordt met de inrichting van de bouwplaats. De bouwplaats komt tussen de Kerkdijk en de Gorsselseweg (plek dennenbosje). Na de inrichting van de bouwplaats start de bouw van de 10 appartementen aan de Kerkdijk.

Eerste graafwerkzaamheden

In het kader van de nieuwbouw van Woon-, zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis, willen wij u meedelen dat er van 27 juni t/m 22 juli door verschillende partijen graafwerkzaamheden zullen plaatsvinden rondom ’t Dijkhuis.  Daarnaast wordt z.s.m. de fietsenstalling weggehaald. Dit is noodzakelijk voor de ontmanteling van de trafo achter `t Dijkhuis. `t Dijkhuis is aan de achterzijde maar zeer beperkt bereikbaar en er kan niet meer geparkeerd worden in deze periode. De hoofdingang is ook beperkt toegankelijk, behalve voor hulpdiensten.

Nieuwbouw Woon-, zorg en dienstencentrum ’t Dijkhuis

’t Dijkhuis gaat van start met een meerjarenplan waarin wordt gebouwd aan een bloeiende woongemeenschap die meer licht, lucht en ruimte biedt voor haar bewoners. Daarnaast is een goede verbinding met het dorp belangrijk; ’t Dijkhuis wil onderdeel van de samenleving in het dorp zijn en haar bewoners moeten zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in Bathmen. Daarom komt het toekomstige restaurant aan de kant van de Kerkdijk, vlakbij de Brink. Dit restaurant wordt een belangrijke ontmoetingsplek, ook voor de inwoners van Bathmen. Alle gebouwen van ’t Dijkhuis worden door middel van een loopbrug met de ontmoetingsplek verbonden. De verbinding is ook te vinden in de tuinen van elk gebouwdeel. Deze zullen openbaar toegankelijk zijn waarmee inwoners van Bathmen door de tuinen van ’t Dijkhuis naar de Brink kunnen wandelen.