Dijkhuis

Inschrijfformulier seniorenwoning ’t Dijkhuis

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier volledig in te vullen. U kunt dit formulier inleveren bij of sturen aan Stichting Beheer Seniorenwoningen Bathmen. Voor hetbeheer van de wachtlijst vragen we een tegemoetkoming van €10,- per jaar. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving en een formulier voor automatische incasso van €10,- per jaar.

Uw gegevens

Gegevens van uw partner (indien van toepassing)

Woningvoorkeur (optioneel)

Let op: U wordt dan niet benaderd wanneer er een woning vrij komt die niet uw voorkeur heeft.

WolterinkHulsinckWibbelinkLooyershofOranjebuurtGeen voorkeur