Dijkhuis

Blog Jackie van Beek: We moeten samen door deze moeilijke en verdrietige tijd, met respect voor ieders situatie

Wat is het toch een zeer moeilijke en verdrietige tijd. Het Coronavirus houdt ons allen stevig in z’n greep. Cijfers, feiten en meningen passeren dagelijks in het nieuws de revue. We blijven allemaal zoveel mogelijk thuis en we hopen dat we het virus op die manier samen onder controle krijgen.

Verpleeghuizen hebben de deuren voor bezoekers en familie gesloten, zo ook ‘t Dijkhuis. Ondertussen werken de mensen in de zorg keihard om alle cliënten zo goed mogelijk te verzorgen. Dagelijks doen zorgverleners hun uiterste best om de kwetsbare ouderen die in ‘t Dijkhuis wonen de juiste zorg en ondersteuning te geven. Dat doen zij in moeilijke omstandigheden en volgens de RIVM-richtlijnen. Een groot compliment aan hen!

Medeleven in deze zware periode
Voor de vrijwilligers en familieleden van de bewoners is het een hele zware periode. Want in `t Dijkhuis zijn helaas zieken en sterfgevallen te betreuren. Ik wil mijn oprechte medeleven uitspreken aan iedereen die dit betreft. Wij staan hen, binnen de mogelijkheden die we hebben, zo goed mogelijk bij.

Met iedereen die zo graag op bezoek zou willen komen leven wij enorm mee. We begrijpen dat het moeilijk is dat dit nu niet kan.

Medewerkers proberen bewoners en familie in alles zoveel mogelijk te ondersteunen. Zij komen regelmatig op de kamers van de bewoners om een praatje te maken, voor te lezen, muziek af te spelen of een spel te doen om zo de tijd te veraangenamen. Familieleden kunnen bellen, meelezen in de cliëntendossiers of, als de bewoner niet ziek is, een afspraak maken voor de kuierbox. Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt!

Richtlijnen RIVM
We houden ons aan de landelijke voorschriften en aan de richtlijnen van het RIVM die in elk geval nog van kracht zijn tot 28 april. Het altijd zo levendige Dijkhuis is hierdoor stil en vrijwel verlaten. Alle bewoners zijn in hun eigen kamer en er kunnen geen groepsactiviteiten georganiseerd worden. De stamtafel en ons restaurant zijn leeg. De kapper en de winkel zijn gesloten. Dit is helaas noodzakelijk om zo min mogelijk bewoners in aanraking te laten komen met het virus.

Hartverwarmende acties van buitenaf
Veel mensen van buitenaf leven met ons mee, gezien de acties, de berichten, de kaarten, de snoepjes, chocolade, bloemen en straattekeningen en ga zo maar door. Hartverwarmend! Het maakt deze tijd voor iedereen wat dragelijker. Dank daarvoor!

Samen en met respect voor ieders situatie
Voor mij is het duidelijk dat we deze tijd alleen met elkaar goed door kunnen komen. Samen alles doen wat mogelijk is en met respect en begrip voor iedere persoonlijke situatie.

Ik wens iedereen die dit leest veel sterkte, moed en kracht om deze moeilijke en verdrietige tijd door te komen. Ik hoop u allen over een poosje in betere tijden weer te ontmoeten.

Een warme groet,
Jackie van Beek
Directeur `t Dijkhuis

Jackie van Beek in voorwoord kwaliteitsplan 2020: Kwaliteit is verbanden leggen

Er wordt vanaf de jaren 1980 gesproken over de aankomende veroudering van de naoorlogse geboortegolf en de maatschappelijke gevolgen daarvan. Deze ‘vergrijzing’ van de samenleving wordt vaak als een vraagstuk of probleemstelling beschouwd. Inmiddels is later nu en veroudering de realiteit waartoe we ons met elkaar moeten verhouden. Gemeenschapszin, samenwerking, betrokken zijn, betrokken worden en behoud van zeggenschap zijn de begrippen die ons helpen de samenleving duurzaam hierop aan te passen.

 

Het begrip ‘vergrijzing’ is vanwege een veelvuldig gebruik wellicht wat sleets geworden. Terwijl het een bruikbare term is om de gebeurtenissen van deze tijd en in ’t Dijkhuis te begrijpen. Door breder te kijken betekent vergrijzing namelijk meer dan toenemende zorgvragen, hogere zorgkosten, krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan passende huisvesting. Vergrijzing dwingt ons om op een creatieve en originele manier naar zorg en de organisatie daarvan te kijken. Hiermee lossen we de huidige en toekomstige vraagstukken op en de kwaliteit van de zorgverlening kan erdoor verbeterd worden.

 

Het voorgaande betekent voor het kwaliteitsbeleid van ’t Dijkhuis dat alle actuele en toekomstige thema’s gerelateerd zijn aan een samenleving die vergrijsd is. Er wordt daarom rekening gehouden met het volgende:

  • Nieuwe maatregelen zijn nodig, passend en zinvol en gaan van vergrijzen uit
  • Organisaties bereiken hun doelen door lokaal en regionaal intensief met elkaar samen te werken en hun kennis en expertise te delen. Grenzen tussen organisaties worden beschreven in specialismen
  • Lokaal en regionaal vindt creatieve samenwerking plaats op het gebied van onder andere scholing en opleiding van (nieuwe) medewerkers, huisvesting, toepassing van technologie en de organisatie van de specialistische zorgverlening

 

In dit kwaliteitsplan wordt een concreet overzicht gegeven van de middelen en maatregelen die in 2020 worden ingezet om de organisatie te vernieuwen en te verbeteren. Hierbij weten we dat persoonlijke aandacht een kostbaar goed is. We willen dat iedereen die in ’t Dijkhuis woont, werkt of op bezoek komt ervaart wat een van onze bewoners onlangs treffend zei: ‘ik heb het hier heel best noar mien zinne’

 

Jubileumkrant huis aan huis bezorgd in Bathmen en omgeving

Twee weken voor de start van de lustrumweek is de Jubileumkrant verschenen. Op vrijdag 8 november kreeg directeur Jackie van Beek het eerste exemplaar uit handen van Artzet Media. Het is een krant vol verhalen over wonen, werken en leven in ’t Dijkhuis. Medewerkers, bewoners en vrijwilligers vertellen over hun band met ’t Dijkhuis en waarom zij er wonen of werken. In de het midden van de krant staat een reportage over de speciale Expositie die tijdens de jubileumweek dagelijks te zien is. Henk Nijenhuis vertelt hoe hij samen met drie collega’s in de archieven gedoken is en hoe ze te werk gegaan zijn bij de selectie van de foto’s. Daarnaast zijn er interviews met de Raad van Toezicht, de directie en het Zorgkantoor Midden IJssel. Op de achterzijde is het gehele programma van de feestweek te vinden. De krant is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van ’t Dijkhuis en is breed verspreid in Bathmen en omgeving. Wilt u hem digitaal hebben? Download de krant hier: Dijkhuis_50_jaar def

Blog Jackie van Beek: Goede zorg is betrokken, persoonlijk en medemenselijk

Begrepen worden. Voor ons is het eigenlijk heel eenvoudig: er zijn voor diegene in Bathmen en omgeving die zorg of ondersteuning nodig heeft. Luisteren naar onze cliënten en medewerkers. Alleen dat doen wat nodig, passend en zinvol is.

We werken al een aantal jaar intensief aan het bereiken van de hoogst haalbare kwaliteit en veiligheid. Wat dat betreft hebben we de wind in de rug. In heel het land staat kwaliteit in de zorg volop in de belangstelling. Er wordt dagelijks over gesproken en er is meer geld dan ooit beschikbaar.

En toch zijn we ook bezorgd. Want hebben we het wel over hetzelfde? Bedoelen en willen we hetzelfde? Als kwaliteit persoonlijk is, dan vraagt dat om een persoonlijke invulling, verscheidenheid en diversiteit. Dan is wat voor de cliënten en medewerkers van ’t Dijkhuis van belang is, niet vanzelfsprekend datgene wat anderen belangrijk vinden.

De brede aandacht en urgentie om voor kwetsbare mensen de beste zorg en ondersteuning die mogelijk is te bieden, gaat uit van goede bedoelingen. Daaromheen ligt echter wel een blauw gebied waarin wantrouwen, controle en regelingen-tot-op-de-komma ons werk soms ingewikkeld, omslachtig en daardoor onnodig kostbaar maken.

’t Dijkhuis heeft de afgelopen jaren laten zien dat het volgen van je kernwaarden, weten waarom en voor wie je als organisatie bestaat, leidt tot uitstekende resultaten. Alom tevreden cliënten en medewerkers, aantrekkelijk als werkgever en al jaren een stabiele bedrijfsvoering. Daar zijn we gepast trots op, maar we weten dat dit niet vanzelfsprekend zo blijft.

Om te blijven doen wat voor onze cliënten van belang is, vragen we ons telkens af wat de bedoeling en wat relevant is, én waarom? In een omgeving waarin iedereen en vooral in het blauwe gebied, nieuwe eisen stelt, kaders formuleert en vraagt om die te verantwoorden, zoeken en vinden wij voor ons zelf samenhang, verbinding en logica.

We leunen dan soms wat achterover in onze stoel, overzien wat er gebeurt en stellen vast wat belangrijk en behapbaar is voor ’t Dijkhuis. De essentie van dat alles is voor ons dat goede zorg persoonlijk, betrokken en medemenselijk moet zijn.

Jackie van Beek

Directeur-bestuurder

 

‘Houd het simpel en luister naar je bewoners en medewerkers’

Met deze filosofie is ’t Dijkhuis een landelijk voorbeeld geworden. Een huis dat gehoord wordt door politiek Den Haag, andere huizen inspireert en dat meepraat over de toekomst van de zorg in Nederland. Ik ben daar als directeur natuurlijk heel erg trots op. En het is eigenlijk heel simpel: vraag je dagelijks af wat een bewoner nodig heeft om fijn te wonen en zich goed te voelen en handel daar naar. En als je het niet weet, dan vraag je het de bewoner  gewoon en ondersteun je de medewerker.

Verhaal van `t Dijkhuis naar politiek Den Haag

Vanochtend mocht ik ons verhaal samen met mijn collega Annemarie Toorneman vertellen aan een aantal Tweede Kamerleden. Het liefst had ik ook de bewoners, mantelzorgers en medewerkers meegenomen, zodat zij zelf kunnen vertellen wat zij verwachten van wonen in een verpleeg- en verzorgingshuis. En hoe het als medewerker is om dagelijks samen met bewoners het wonen en de zorg zo te organiseren dat iedereen zich daar prettig bij voelt. Maar dat gaat helaas niet. We kunnen het onze bewoners niet aandoen om op donderdagochtend om 8 uur in Den Haag te zijn.  Dus hebben Annemarie en ik de honneurs waargenomen.

Dichtbij bewoner en medewerker

We hebben de Tweede Kamerleden op het hart gedrukt dat je het organiseren van de zorg zo simpel mogelijk moet houden. Dichtbij de bewoner en dichtbij de medewerker. Zij komen er samen wel uit. Dat zien wij dagelijks in ’t Dijkhuis. Als een medewerker hoort dat een bewoner graag weer eens zelf wil koken met verse ingrediënten, dan regelen we dat. We hebben nu zelfs een aantal kookclubs die een keer per twee weken onder begeleiding van een vrijwilliger een lekkere maaltijd maken. Hoe mooi is dat? Op deze manier wordt het werk in de zorg ook veel leuker. Dat bleek deze week wel: onze medewerkers gaven ons gemiddeld een 8,7 in het laatste Effectory-onderzoek naar werken in
`t Dijkhuis!

Midden in de Bathmense samenleving

Niet alleen is het belangrijk om de zorg dichtbij de bewoner en de medewerker te houden, maar ook dichtbij het dorp of de stad waarin je als huis gevestigd bent. ’t Dijkhuis is een deel van Bathmen en Bathmen is een deel van ’t Dijkhuis. Waar dat kan, organiseren we samen met de gemeenschap activiteiten. Een goed voorbeeld is de Kerstmarkt van vorige week. Samen met de lokale winkeliers organiseerden we een gezellige kerstmarkt voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Je voelt op zo’n moment de saamhorigheid. Dit gevoel koesteren we met z’n allen, samen maken we van ’t Dijkhuis een fijne plaats om te wonen en te werken. En dat doen we ook in het nieuwe jaar. Ik wens iedereen fijne feestdagen en een mooi 2019.

Jackie van Beek, directeur.

Kwaliteit is persoonlijk

Bij de ingang van ’t Dijkhuis staat een bankje in de zon en uit de wind. Elke zonnige dag werd het er drukker. In het voorjaar is er daarom een terras naast de ingang gemaakt en zijn er stoelen en bankjes bijgeplaatst. Als je nu naar buiten kijkt, dan zie je in de voorjaarszon een oude dame. In een stoel en in de zon. Een been op de grond en een been op een krukje. Het beeld is vanzelfsprekend en toont wat kwaliteit in het dagelijks leven écht betekent.

Kwaliteitskader: kwaliteit onderwerp van gesprek

Landelijk is kwaliteit voortdurend een onderwerp van gesprek. Met het introduceren van het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg in 2017 is hiervoor een min of meer concrete leidraad beschikbaar gekomen. Het kader werkt volgens principes en stelt hierbij heel duidelijk dat het uiteindelijk aan cliënten, verwanten en medewerkers is om hieraan, in goed onderling overleg, een passende invulling te geven. Dat is een goede beweging en precies wat ’t Dijkhuis doet en wil blijven doen.

Kwaliteit is niet alleen een objectief gegeven, het is heel persoonlijk

Kwaliteit is niet uitsluitend een objectief gegeven, kwaliteit is ook heel persoonlijk. Het vraagt om het maken van keuzes in wat belangrijk is en om daar vervolgens oog en aandacht voor te hebben. Kwaliteit gaat ook over de verwachtingen die cliënten, verwanten en medewerkers hebben van wat met de zorg bereikt kan worden. Want, hoe begrijpelijk ook, soms zijn deze niet haalbaar. Dit kan daardoor het beeld oproepen van zorg die kwalitatief niet op orde is. En daarmee doen we elkaar tekort.

Voor alles geldt dat het belangrijk is om regelmatig in gesprek te zijn over wat de wederzijdse verwachtingen zijn en wat vervolgens wel en niet waargemaakt kan worden. Persoonlijke zorg betekent dat het in ’t Dijkhuis fijn wonen, leven en werken is. Onze filosofie hierbij is eenvoudig: we doen wat nodig is, wat passend en wat zinvol is.

Kwaliteitsbeleving kan je niet plannen

Kwaliteitsbeleving sluit uiteraard het op orde hebben van professionele standaarden niet uit. Die maken een wezenlijk onderdeel uit van de basiszorg die geboden wordt. Een kwaliteitsbeleid dat uitsluitend gericht is op datgene wat meetbaar en te protocolleren is, vormt een te beperkte en eenzijdige benadering van de zorg die wij mogen verlenen. De beleving is meestal veel groter wanneer een medewerker oprechte en persoonlijke aandacht aan een cliënt en zijn verwanten schenkt. Door bijvoorbeeld te vragen wat hem vandaag bezighoudt. Veel hiervan kun je niet plannen.

Voor ’t Dijkhuis geldt: de wens van wie hier woont of te gast is, daar draait het iedere dag om!

Jackie van Beek, directeur-bestuurder

Een prachtig huis!

Al 15 jaar lang werk ik als vrijwilliger bij ’t Dijkhuis en nog steeds doe ik dat met veel plezier. Het idee om vrijwilligerswerk hier te doen, ontstond toen mijn moeder tijdelijk drie weken op de ziekenkamer in ’t Dijkhuis verbleef. Dat was in 2001. Zij was erg ziek en kon hier terecht. Ik had al snel in de gaten dat er veel werk te doen was en dat er ook veel handen nodig zijn om het voor de cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Meteen nam ik mij voor dat ik, als ik gestopt zou zijn met werken, vrijwilligerswerk in ’t Dijkhuis zou gaan doen.

Meer dan alleen koffie rondbrengen
In 2003 was het zo ver. Ik begon met het rondbrengen van de koffie. Dat klinkt misschien als ‘simpel’ werk, maar het is niet alleen koffie brengen. Ik kijk ook altijd hoe het met de mensen gaat. Soms zitten ze verlegen om een praatje. Dan neem ik daar de tijd voor. In andere gevallen vraagt men of ik een plantje water kan geven of de gordijnen open kan doen. Natuurlijk doe ik dat. Ik ben hier voor de mensen en wil hen een fijne dag bezorgen.

Afwisselend werk
Naast het koffie rondbrengen, werk ik ook een keer in de maand achter de receptie. Op de woensdagen begeleid ik mensen bij de activiteiten in de Rotonde. Dat is ook heel erg leuk werk. Ik ken inmiddels veel bewoners en ben graag voor en met ze bezig. In het begin vond ik het wel lastig als er een bewoner overleed. Nu vind ik dat nog steeds erg naar, maar ik kan het wel van me afzetten als ik weer naar huis ga.

Een prachtig huis
Ik vind ’t Dijkhuis een prachtig huis! De mensen hier doen geweldig werk. Zaken zijn over het algemeen goed geregeld en ik krijg veel positieve reacties van zowel de medewerkers als van de bewoners. Er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo heb ik vorig jaar geregeld dat de aubade op Koningsdag voor ’t Dijkhuis gehouden wordt en de bewoners daar bij betrokken worden. De aubade wordt door de Oranjevereniging, waarvan ik comitélid ben, georganiseerd. De samenwerking is met veel hulp van personeel van ’t Dijkhuis tot stand gekomen. Ook als je een verbeterpunt ziet, dan kan je dat aangeven en wordt daar naar geluisterd. Maar het belangrijkste voor mij is dat ik voel dat het werk wat ik doe gewaardeerd wordt door de bewoners. En daar doe ik het voor!

Ik breng een beetje Suriname naar ’t Dijkhuis

Een jaar geleden kwam ik terug van een verblijf bij mijn familie in Suriname. Ik had daar een geweldige tijd gehad en deed ook veel voor mijn moeder. Hele dagen was ik druk met huishoudelijk werk en daarnaast was er veel tijd voor gezelligheid. Eenmaal terug in Bathmen viel ik in een gat. Ik miste de drukte en ik wilde wat doen. Ik kwam in contact met Werkbelang en werd daar geattendeerd op vrijwilligerswerk bij ’t Dijkhuis.

Ontbijt verzorgen en koken met de kookclub
Dat is nu een jaar geleden en inmiddels verzorg ik twee keer in de week het ontbijt in de Rotonde en kook ik een keer in de twee weken met de kookclub. Wat een geweldig werk! Ik voel me zo ontzettend thuis hier. De sfeer in het huis is top en iedereen is vriendelijk. Ook het contact met de bewoners is goed. Ik geniet als ik zie dat zij genieten.

Surinaamse Loempia’s
Morgen is het weer zo ver: dan ga ik met de heren van de kookclub weer iets lekkers maken. Dit keer wordt het iets Surinaams. We gaan echte loempia’s maken: van het beslag voor het omhulsel tot aan de vulling. Alles doen we zelf. We vullen ze met boontjes, taugé, kip en witte kool. Natuurlijk doen we daar wat sambal en lekkere kruiden bij. Het moet wel smaakvol zijn. Daarnaast gaan we ook nasi goreng en gefrituurde kip maken. Zo breng ik een klein beetje Suriname naar ’t Dijkhuis. En de bewoners vinden het heerlijk!

Bewoners kijken ernaar uit
Je merkt dat het zelf koken enorm leeft bij de bewoners die aan een kookclub deelnemen. Al dagen hebben ze het erover. Dat is mooi om te merken. En zelf ben ik er ook lekker druk mee. Ik doe de boodschappen en bereid alles voor. Ik haal er enorm veel voldoening uit en maak er andere mensen blij mee. Mooier kan het toch niet?!