Dijkhuis

Kwaliteitsplan 2021: Kwaliteit is op elkaar vertrouwen

 

Kwaliteit is in 2021 vertrouwen. Vertrouwen op elkaar, in de toekomst en in ’t Dijkhuis.

In ons kwaliteitsplan zijn de maatregelen beschreven om ons te blijven verbeteren en ons aan te passen aan omstandigheden die, naast alles wat met corona te maken heeft, om handelen vragen.

 

Lees hier ons Kwaliteitsplan 2021

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Huisvestingsplan

 

In het najaar van 2019 heeft ’t Dijkhuis de vernieuwingsplannen gepresenteerd voor de nieuwbouw van tien zorgwoningen en de nieuwbouw en renovatie van het woon-zorg- en dienstencentrum.

Inmiddels is het Definitief Ontwerp (DO) gereed. Op basis hiervan wordt bij de gemeente Deventer om toestemming gevraagd om de plannen uit te mogen voeren.

In onze nieuwsbrief informeren wij over de stand van zaken en de voorlopige planning van de uitvoering van het huisvestingsplan.

 

 

Jubileumkrant huis aan huis bezorgd in Bathmen en omgeving

Twee weken voor de start van de lustrumweek is de Jubileumkrant verschenen. Op vrijdag 8 november kreeg directeur Jackie van Beek het eerste exemplaar uit handen van Artzet Media. Het is een krant vol verhalen over wonen, werken en leven in ’t Dijkhuis. Medewerkers, bewoners en vrijwilligers vertellen over hun band met ’t Dijkhuis en waarom zij er wonen of werken. In de het midden van de krant staat een reportage over de speciale Expositie die tijdens de jubileumweek dagelijks te zien is. Henk Nijenhuis vertelt hoe hij samen met drie collega’s in de archieven gedoken is en hoe ze te werk gegaan zijn bij de selectie van de foto’s. Daarnaast zijn er interviews met de Raad van Toezicht, de directie en het Zorgkantoor Midden IJssel. Op de achterzijde is het gehele programma van de feestweek te vinden. De krant is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van ’t Dijkhuis en is breed verspreid in Bathmen en omgeving. Wilt u hem digitaal hebben? Download de krant hier: Dijkhuis_50_jaar def

Kwaliteit is persoonlijk

Bij de ingang van ’t Dijkhuis staat een bankje in de zon en uit de wind. Elke zonnige dag werd het er drukker. In het voorjaar is er daarom een terras naast de ingang gemaakt en zijn er stoelen en bankjes bijgeplaatst. Als je nu naar buiten kijkt, dan zie je in de voorjaarszon een oude dame. In een stoel en in de zon. Een been op de grond en een been op een krukje. Het beeld is vanzelfsprekend en toont wat kwaliteit in het dagelijks leven écht betekent.

Kwaliteitskader: kwaliteit onderwerp van gesprek

Landelijk is kwaliteit voortdurend een onderwerp van gesprek. Met het introduceren van het kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg in 2017 is hiervoor een min of meer concrete leidraad beschikbaar gekomen. Het kader werkt volgens principes en stelt hierbij heel duidelijk dat het uiteindelijk aan cliënten, verwanten en medewerkers is om hieraan, in goed onderling overleg, een passende invulling te geven. Dat is een goede beweging en precies wat ’t Dijkhuis doet en wil blijven doen.

Kwaliteit is niet alleen een objectief gegeven, het is heel persoonlijk

Kwaliteit is niet uitsluitend een objectief gegeven, kwaliteit is ook heel persoonlijk. Het vraagt om het maken van keuzes in wat belangrijk is en om daar vervolgens oog en aandacht voor te hebben. Kwaliteit gaat ook over de verwachtingen die cliënten, verwanten en medewerkers hebben van wat met de zorg bereikt kan worden. Want, hoe begrijpelijk ook, soms zijn deze niet haalbaar. Dit kan daardoor het beeld oproepen van zorg die kwalitatief niet op orde is. En daarmee doen we elkaar tekort.

Voor alles geldt dat het belangrijk is om regelmatig in gesprek te zijn over wat de wederzijdse verwachtingen zijn en wat vervolgens wel en niet waargemaakt kan worden. Persoonlijke zorg betekent dat het in ’t Dijkhuis fijn wonen, leven en werken is. Onze filosofie hierbij is eenvoudig: we doen wat nodig is, wat passend en wat zinvol is.

Kwaliteitsbeleving kan je niet plannen

Kwaliteitsbeleving sluit uiteraard het op orde hebben van professionele standaarden niet uit. Die maken een wezenlijk onderdeel uit van de basiszorg die geboden wordt. Een kwaliteitsbeleid dat uitsluitend gericht is op datgene wat meetbaar en te protocolleren is, vormt een te beperkte en eenzijdige benadering van de zorg die wij mogen verlenen. De beleving is meestal veel groter wanneer een medewerker oprechte en persoonlijke aandacht aan een cliënt en zijn verwanten schenkt. Door bijvoorbeeld te vragen wat hem vandaag bezighoudt. Veel hiervan kun je niet plannen.

Voor ’t Dijkhuis geldt: de wens van wie hier woont of te gast is, daar draait het iedere dag om!

Jackie van Beek, directeur-bestuurder