Dijkhuis

Nieuwsbrief Huisvestingsplan

 

In het najaar van 2019 heeft ’t Dijkhuis de vernieuwingsplannen gepresenteerd voor de nieuwbouw van tien zorgwoningen en de nieuwbouw en renovatie van het woon-zorg- en dienstencentrum.

Inmiddels is het Definitief Ontwerp (DO) gereed. Op basis hiervan wordt bij de gemeente Deventer om toestemming gevraagd om de plannen uit te mogen voeren.

In onze nieuwsbrief informeren wij over de stand van zaken en de voorlopige planning van de uitvoering van het huisvestingsplan.