Dijkhuis

’t Dijkhuis gaat bouwen!

Op weg naar een bloeiende woongemeenschap met licht, lucht en ruimte

Woon-, zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis bouwt de komende jaren aan een bloeiende woongemeenschap die vooral meer licht, lucht en ruimte biedt voor haar bewoners. Een deel van het hoofdgebouw wordt gesloopt en opnieuw gebouwd. Alle appartementen worden gerenoveerd. Ook komen er nog 9 nieuwe huurwoningen en 11 nieuwe zorgstudio’s voor bewoners met dementie. In het najaar 2019 zijn bewoners, hun familie,  medewerkers en vrijwilligers en  omwonenden geïnformeerd over de plannen. In de toekomst zijn het prettige gebouwen die het leven van de bewoners en medewerkers aangenamer maken. Dit bereikt ’t Dijkhuis onder andere door het toepassen van nieuwe technologieën en duurzame energie waar het kan. De bouw en renovatie start in het eerste kwartaal van 2021 en duurt tot eind 2024

Om alles goed te kunnen uitdenken, heeft ‘t Dijkhuis ruim tijd genomen voor het maken van de plannen.  De afgelopen twee jaar zijn er gesprekken gevoerd met bewoners, medewerkers en vrijwilligers om de wensen voor de nieuwbouw en renovatie te horen. ,,We vinden het belangrijk om te weten welke wensen onze bewoners hebben”, zegt directeur bestuurder Jackie van Beek. ,,Ook de medewerkers en vrijwilligers hebben we geconsulteerd. Zij moeten hun werk goed kunnen doen, of zelfs nog wel beter dan nu het geval is. Al die gesprekken hebben geleid tot een wensenlijstje en op basis daarvan zijn er zeven scenario’s uitgewerkt. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om alle appartementen te renoveren en een deel af te breken en opnieuw te bouwen.”

Maximale vrijheid

Uitgangspunt voor de plannen is dat alle bewoners een tweekamerappartement krijgen met een eigen badkamer. ,,Dat is nu helaas nog niet het geval”, licht Jackie toe. ,,Daarnaast willen we met de nieuwbouw bereiken dat alle bewoners maximale vrijheid hebben, ook de mensen met een dementie. Maar het moet wel veilig blijven voor deze mensen.  Er komt voor mensen met een dementie een groot dakterras en een groot balkon met mooi groen waar ze prettig en veilig buiten kunnen zijn. Het terrein rondom de gebouwen wordt ook voorzien van aantrekkelijk  groen.  Overal komen bankjes om gezellig met elkaar te genieten van het buiten zijn en de mooie omgeving. Het wordt een geheel dat licht, lucht en ruimte uitstraalt. Het wordt een bloeiende woongemeenschap.”

Integratie met het dorp

Een goede verbinding met het dorp vindt  ’t Dijkhuis belangrijk. Daar wordt in de nieuwbouw rekening mee gehouden. Het restaurant komt aan de kant van de Kerkdijk, zodat het vlakbij de Brink ligt. ,,Dat is onze filosofie”, benadrukt Jackie. ,,We willen onderdeel van de samenleving in het dorp zijn en onze bewoners moeten zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen. Daarom kiezen we ervoor om een terras vlakbij de Brink te maken en ervoor te zorgen dat onze bewoners gemakkelijk in het centrum kunnen komen.”