Dijkhuis

Een reis door de tijd met alle stakeholders

Vandaag lag de gouden loper uit voor alle belangrijke externe relaties van ’t Dijkhuis. Bestuurders van collega-zorgorganisaties, vertegenwoordigers van het Zorgkantoor Midden IJssel, adviseurs van de bank en het vaste adviesbureau en nog veel meer relaties bezochten vandaag de inspiratiebijeenkomst ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum. In een feestelijk aangeklede tent reisden ze onder de inspirerende leiding van innovatiedeskundige Kim Peters samen door de tijd en namen ze een kijkje in ’t Dijkhuis van 2039.

Jackie van Beek heette alle aanwezigen hartelijk welkom. Zij benadrukte dat de feestweek allereerst voor, met en rond de bewoners is georganiseerd, maar dat het vandaag ook ontzettend fijn is om alle externe relaties te kunnen verwelkomen. Zij stond kort stil bij de feestelijkheden van afgelopen dagen en in het bijzonder bij de lancering van het boek van vrijwilliger Nathalie Steffens. ,,Gisteren is het boek met de titel Schatten van Bathmen gelanceerd en uitgereikt aan al onze vrijwilligers”, laat ze alle aanwezigen weten. ,,Een bijzonder boek waarin Nathalie op een hele persoonlijke manier haar ervaringen vertelt over vrijwilligerswerk met mensen met een vorm van dementie. Na afloop van deze bijeenkomst ontvangt u allemaal een exemplaar van dit boek”, belooft ze.

Unieke gelegenheid

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Jannie Lozeman, vindt deze bijeenkomst een unieke gelegenheid om alle relaties van ’t Dijkhuis te ontmoeten. ,,Daarom is vandaag de gehele Raad van Toezicht aanwezig”, zegt ze. ,,We gaan graag met u in gesprek.” Vervolgens laat ze weten trots te zijn op ’t Dijkhuis en vraagt ze een applaus voor Jackie van Beek en voor alle medewerkers die er met elkaar dagelijks voor zorgen dat er voor alle bewoners gedaan wordt wat passend, nodig en zinvol is. Meteen na haar oproep barst er een warm en hartelijk applaus uit. ,,Er komen spannende tijden voor ’t Dijkhuis”, kondigt ze vervolgens aan. ,,Er zal deels gerenoveerd worden en een deel van het huis wordt opnieuw gebouwd. Innovaties, nieuwe technieken en duurzame materialen worden gebruikt en de Raad van Toezicht zal dit proces op de voet volgen en is ervan overtuigd dat er in 2024 een toekomstbestendig Dijkhuis staat.”

Toekomstbeeld: droom of werkelijkheid?

Jannie vraagt zich tenslotte af hoe de zorg er uit ziet als zij hulpbehoevend wordt. ,,Ik hoop dat de warme sfeer van ’t Dijkhuis er dan nog steeds is”, zegt ze. ,,Maar er zullen zeker robots zijn die taken overnemen en misschien word ik wel met lightrail opgehaald als ik naar mijn familie of vrienden wil. Ik vind dat niet zo’n probleem, als er maar wel menselijk contact is. Ik ben daarom heel benieuwd naar het verhaal van Kim Peters. Ik ben benieuwd of ik heb gedroomd met dit toekomstbeeld of dat ik een beetje in de goede richting zit.”

Van verzorgingshuis naar community

,,In 2039 is er geen Dijkhuis meer in de vorm zoals dat er nu is”, betoogt Kim. ,,Dan is er een community met jong en oud waarin iedereen voor elkaar zorgt.” Kim Peters houdt zich al een aantal jaren beroepsmatig bezig met innovaties in de zorg. In de afgelopen periode voerde zij met heel veel mensen in en rond ’t Dijkhuis gesprekken over de toekomst van de zorg en de organisatie zelf. Deze input combineerde zij met gegevens uit trendrapporten. Zo kwam zij tot zeven toekomstbeelden die ze met veel overtuiging presenteert. Aan de hand van een mooi filmpje van het nieuwe Dijkhuis laat ze zien dat we straks allemaal in een community leven. ‘’We doen het in 2039 allemaal samen”, zegt ze. Ouderen letten op kinderen, jongeren doen boodschappen voor ouderen en ook mensen met een beperking doen mee in de community. Het nieuwe gebouw van ’t Dijkhuis leent zich daar straks goed voor. Er is bijvoorbeeld ruimte voor een groentetuin, voor het houden van dieren en er zijn veel ontmoetingsplekken en speeltuinen voor de kinderen.”

Slimme technologieën

Aan de hand van de zeven toekomstbeelden laat Kim zien dat we steeds meer gebruik gaan maken van slimme technologie in en rond ons huis, waardoor we onze gezondheid goed kunnen monitoren en waardoor ouderen langer mee kunnen blijven doen in de maatschappij. ,,Er zijn al slimme spiegels die je dagelijks kunnen vertellen hoe het met je gezondheid staat”, vertelt ze. ,,Er is ook een slim toilet dat je ontlasting analyseert en aangeeft als er iets niet goed is. Met computerspellen en Virtual Reality brillen kunnen we ouderen langer het gevoel van hun vroegere leven geven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld in huis blijven golfen of door hun oude woning lopen.”

Aandachtgevers van de toekomst

Kim verwacht dat veel taken die nu nog door mensen gedaan worden, in de toekomst gedaan worden door robots en Avatar dokters. Ook zorg op afstand via beeldschermen zal steeds meer ingeburgerd raken. ,,Maar menselijk contact zal er altijd blijven”, benadrukt zij. ,,Neem bijvoorbeeld de medewerkers van de facilitaire dienst. Veel van hun taken zullen straks door robots overgenomen worden, maar zij blijven wel waardevol. Zij hebben dan meer tijd over om bewoners aandacht te geven. Een heel belangrijk facet waar zij prima invulling aan kunnen geven. Zij zijn de aandachtgevers van de toekomst.”

Samenwerken in de regio  

,,In 2039 zijn er in Overijssel meer community’s zoals ’t Dijkhuis”, betoogt Kim verder. ,,Daaroverheen ligt een netwerk van medewerkers die voor alle community’s vanuit een coöperatie zorg verlenen. Zij krijgen betaald voor de waarde die zij aan de mensen die daar wonen toevoegen. Er is een digitaal centrum van waaruit alle mensen gemonitord worden. Hierin werken onder andere huisartsen, verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Als de regio haar schouders eronder zet en de komende jaren met elkaar werkt aan een gezamenlijke toekomst, dan kan Overijssel koploper worden op het gebied van nieuwe vormen van zorg”, denkt Kim. Ze daagt tenslotte alle aanwezigen uit om de eigen organisatie eens met andere ogen te bekijken en de ‘verwonderbril’ op te zetten. ,,Vraag jezelf af waarom je bepaalde zaken doet zoals je het doet en probeer 10% van je tijd te steken in de zorg van overmorgen. Dan boek je vooruitgang.”

Geanimeerd gesprek met de zaal

Na afloop van de presentatie ontstond er een geanimeerde discussie met de zaal. Er kwamen een groot aantal vragen. Zo vroeg een aanwezige zich af hoe financiers straks omgaan met alle data die bekend zijn over de gezondheid van mensen en hoe het zit met ieders eigen verantwoordelijkheid daarin. De aanwezige van de zorgverzekeraar laat weten dat de tijd dit nog zal moeten uitwijzen. Een ander merkt op dat het misschien voor ouderen juist wel fijn is om ‘achter de geraniums te zitten’ en dat ze juist geen behoefte hebben aan het spelen van golf of andere activiteiten. Kim geeft aan dat alles uiteraard maatwerk is en dat dit soort technieken alleen ingezet moeten worden als de bewoner daar zelf om vraagt. Alles is en blijft maatwerk, ook in de toekomst.

Jackie besluit de bijeenkomst met een woord van dank aan Kim en aan alle aanwezigen en roept iedereen op om de schouders eronder te zetten en samen te werken aan een toekomstbestendige zorg in de regio.

En natuurlijk was er ook weer feest voor de bewoners. Zanger Sjaco vermaakte hen met liederen en na afloop kreeg iedereen een heerlijk patatje met een frikandel. De sfeer was weer prima en de bewoners genoten met volle teugen!