Dijkhuis

Profiel projectcoördinator huisvesting en facilitair

Organisatie

Woon-, zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis is een kleinschalige, zelfstandige organisatie en biedt uitgebreide mogelijkheden voor wonen en zorg. Cliënten worden gestimuleerd hun eigen leven te leiden. ’t Dijkhuis biedt hiervoor volop faciliteiten en diensten. De zorg- en dienstverlening is nauw afgestemd op de mogelijkheden, wensen en interesses van de cliënt.

In september 2019 vertrekt de huidige coördinator Facilitair, daarnaast start de voorbereiding van een ingrijpend nieuwbouw- en renovatieplan van ’t Dijkhuis.

Algemene kenmerken van de functie

De functie van de projectcoördinator huisvesting en facilitair is tijdelijk voor de duur van het nieuwbouw- en renovatieplan. Enerzijds is de functie gericht op de ondersteuning, begeleiding, en coördinatie van het nieuwbouw- en renovatieplan. Daarnaast geeft de functionaris leiding aan het team facilitair en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteitsontwikkeling van deze dienst.

Organisatorische positie

De projectcoördinator huisvesting en facilitair valt rechtstreeks onder de directeur-bestuurder.

Taken en verantwoordelijkheden

Projectcoördinator huisvesting

 • Ondersteunen van de directeur-bestuurder bij het intern en extern aansturen van de
  planontwikkeling en het bouwproces en toezicht houden op de uitvoerende partijen
 • Fungeren als kritisch klankbord voor de directeur-bestuurder
 • Voorbereiden van voorstellen aan de directeur-bestuurder in samenwerking met het projectmanagement om de inhoud en kwaliteit van de plannen te optimaliseren
 • Is lid van de stuurgroep en de projectgroep / het ontwerpteam en daarmee en samen met de
  projectmanager de verbinding binnen de projectorganisatie
 • Organiseren en begeleiden van interne afstemming en communicatie en de externe
  communicatie in samenspraak met het projectmanagement
 • Eerste aanspreekpunt voor operationele vragen vanuit de organisatie over het bouwproces
 • Verdiepen van de logistieke en facilitaire vraagstukken binnen de organisatie
 • In samenspraak met de organisatie ontwikkelen van visie op en uitwerken van facilitaire
  vraagstukken zoals: voeding, huishouding, wasserij en techniek
 • Coördineren van de interne verhuizingen

Coördinator facilitair

 • Geeft leiding aan het team facilitair (voeding en huishouding)
 • Draagt zorg voor de inzet en kwaliteitsontwikkeling van medewerkers
 • Is verantwoordelijk voor alle facilitaire processen binnen de organisatie en bewaakt de kwaliteit hiervan
 • Draagt zorg voor inkoop- en voorraadbeheer
 • Is lid van het managementteam

Persoonlijk profiel en functie-eisen

 • Past binnen de nuchtere cultuur van ’t Dijkhuis en is in staat te handelen en te denken vanuit het belang en de consequenties voor cliënt, medewerker en organisatie; doet wat hiervoor nodig, passend en zinvol is
 • Is een verbinder met oprechte betrokkenheid bij mens en organisatie
 • Moet kunnen schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Heeft oog voor wat er speelt onder cliënten, binnen het team en in de organisatie en weet vervolgens op het juiste moment en op de juiste wijze de verschillende belangen bijeen te brengen
 • Heeft een conceptueel denkvermogen en kan dit zowel verbaal als schriftelijk helder en duidelijk in beleid passend bij de visie van ’t Dijkhuis verwoorden en overbrengen aan betrokkenen
 • Bezit het enthousiasme en de competenties om beiden aspecten van deze tijdelijke functie in te vullen

Kerncompetenties voor de functie:

 • Gedreven ambassadeur: draagt de visie en doelen van ’t Dijkhuis op inspirerende wijze uit
 • Breed inzetbaar: weet verbanden te leggen, is flexibel en handelt adequaat
 • Ondernemend: initiatiefrijk en vernieuwend
 • Resultaatgericht: kent de doelen, benoemt ze concreet en stuurt hierop
 • Analytisch: kan verschillende vraagstukken en relevante aspecten onderscheiden en ziet de samenhang in het geheel van de organisatie
 • Verbindend: bezit het vermogen om zaken en mensen op een respectvolle manier bij elkaar te brengen
 • Overtuigend: straalt enthousiasme en geloof in de eigen argumenten uit, weet hoe om te gaan met verschillen en weerstanden
 • Integer: is respectvol en zorgvuldig, komt afspraken en beloften na
 • Coachende leiderschapsstijl: ondersteunt en begeleidt op stimulerende wijze zelfverantwoordelijkheid en taakvolwassenheid bij de medewerkers

Functie-eisen:

 • Kennis van facilitair management op minimaal HBO niveau
 • Bedrijfskundige kennis
 • Een vastgoed gerelateerde opleiding is een pré, maar minimaal ruime ervaring op het gebied van (zorg)vastgoed van ver- en nieuwbouwtrajecten
 • Sterke affiniteit met de zorg
 • Ruime managementervaring, in het bijzonder met verandermanagement
 • Kennis en ervaring op het gebied van projectbegeleiding
 • Bereid tot het aangaan van een contract voor de duur van het project

Dienstverband:

 • Contractomvang 32 uur per week voor de duur van het project (vijf jaar, tot 01-09-2024).
 • De functie is ingedeeld en getoetst aan de FWG-VVT systematiek, Indeling in FWG VVT 65