Dijkhuis

Blog Jackie van Beek: Goede zorg is betrokken, persoonlijk en medemenselijk

Begrepen worden. Voor ons is het eigenlijk heel eenvoudig: er zijn voor diegene in Bathmen en omgeving die zorg of ondersteuning nodig heeft. Luisteren naar onze cliënten en medewerkers. Alleen dat doen wat nodig, passend en zinvol is.

We werken al een aantal jaar intensief aan het bereiken van de hoogst haalbare kwaliteit en veiligheid. Wat dat betreft hebben we de wind in de rug. In heel het land staat kwaliteit in de zorg volop in de belangstelling. Er wordt dagelijks over gesproken en er is meer geld dan ooit beschikbaar.

En toch zijn we ook bezorgd. Want hebben we het wel over hetzelfde? Bedoelen en willen we hetzelfde? Als kwaliteit persoonlijk is, dan vraagt dat om een persoonlijke invulling, verscheidenheid en diversiteit. Dan is wat voor de cliënten en medewerkers van ’t Dijkhuis van belang is, niet vanzelfsprekend datgene wat anderen belangrijk vinden.

De brede aandacht en urgentie om voor kwetsbare mensen de beste zorg en ondersteuning die mogelijk is te bieden, gaat uit van goede bedoelingen. Daaromheen ligt echter wel een blauw gebied waarin wantrouwen, controle en regelingen-tot-op-de-komma ons werk soms ingewikkeld, omslachtig en daardoor onnodig kostbaar maken.

’t Dijkhuis heeft de afgelopen jaren laten zien dat het volgen van je kernwaarden, weten waarom en voor wie je als organisatie bestaat, leidt tot uitstekende resultaten. Alom tevreden cliënten en medewerkers, aantrekkelijk als werkgever en al jaren een stabiele bedrijfsvoering. Daar zijn we gepast trots op, maar we weten dat dit niet vanzelfsprekend zo blijft.

Om te blijven doen wat voor onze cliënten van belang is, vragen we ons telkens af wat de bedoeling en wat relevant is, én waarom? In een omgeving waarin iedereen en vooral in het blauwe gebied, nieuwe eisen stelt, kaders formuleert en vraagt om die te verantwoorden, zoeken en vinden wij voor ons zelf samenhang, verbinding en logica.

We leunen dan soms wat achterover in onze stoel, overzien wat er gebeurt en stellen vast wat belangrijk en behapbaar is voor ’t Dijkhuis. De essentie van dat alles is voor ons dat goede zorg persoonlijk, betrokken en medemenselijk moet zijn.

Jackie van Beek

Directeur-bestuurder