Dijkhuis

Regionale samenwerking in de langdurige zorg


In de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst bundelen organisaties in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg hun krachten om samen tot verbeteringen in de langdurige zorg te komen. Op dinsdag 29 januari tekenden zorgaanbieders het ontwikkelplan, dat in het kader van het ontwikkelbudget voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen is opgesteld. Concrete voorbeelden hieruit: het aanstellen van regioverpleegkundigen en het ontwikkelen van een praktijkleerroute. In dit kader is het persbericht Regionale samenwerking in de langdurige zorg – Zorgkantoor Midden IJssel verstuurd.